Pavel Liška Art

BLIK BLIK LOVCI ZNAKŮ

Interaktivní expozice pro děti, 2022-2023

scénografie

lightdesign

design, výroba instalací

Třetí interaktivní expozice s návštěvností k 10.000 osob, na které jsem pro DEPO2015 pracoval, se věnuje tématu komunikace a písma. Byl jsem součástí kreativního týmu a podílel se na tvorbě celého konceptu a game designu. Samostatně jsem pak navrhnul scénografii a následně pomohl se samotnou realizací některých místností a objektů.

depo2015

 

BLIK BLIK TAJUPLNÝ LES

Interaktivní expozice pro děti, 2021

scénografie

lightdesign

design,výroba instalace

Po úspěšné tranformaci festivalu světla BLIK BLIK do digitálního hřiště vznikla série interaktivních expozic pod jeho značkou. Tajuplný les je prvním počinem. Na projektu jsem se podílel co by scénograf celé expozice a tvůrce objektu Mraveniště hrající si se světlem a stínem. Expozici navštívilo téměř 20.000 osob.

DEPO2015

VZHŮRU DO OBLAK

Interaktivní expozice pro děti, 2022

návrh a výroba vstupu

lightdesign

Expozice Vzhůru do oblak je původem z dílny písecké Sladovny. Pro její přesun do DEPO2015 bylo navrženo několik úprav, které lépe vyhovovali novému prostoru. Jednou z těch hlavních byl nový vstup, který jsem navrhnul na téma Ikarův pád a kompletně ho vyrobit. Celé expozici jsem také dodal light design. Vzhůru do oblak navštivilo kolem 8.000 osob.

DEPO2015

industriální stezka

Naučná stezka a stopovací hra, 2020

gamedesign

tvorba rekvizit

lightdesign

Projekt, který se časem rozrostl. Začal jako naučná stezka, která návštěvníkům DEPO2015 měla pomocí QR kódů a krátkých video scének představit historii areálu. Pro videa jsem navrhoval výtvarkou stránku a vyráběl rekvizity. S příchodem covidu jsem s produkcí DEPO2015 naučnou stezku rozšířil o interaktivní stopovačku. Pracoval jsem na celém game designu, vymýšlení úkolů, tvorbě ilustrací postav a epickým finálem v podobě světelně a zvukově rozehrané industrilání místnosti. Stezku si můžete zahrát dodnes.

plzeňský kraj

depo2015

chernobyl, metro

únikové hry 2018, 2022

gamedesign

tvorba rekvizit

lightdesign

produkce

Únikové hry jsem vytvořil hned tři. Společně s přáteli jsme našli vhodné prostory bývalého civilního krytu pro hry Dozimetrická věž a Chernobyl, které byly postaveny na příběhu černobylské jaderné havárie. Podílel jsem se na tvorbě game designu, úkolů a puzzlů a následně s vybraným týmem zajistit celé výtvarné i technické zpracování her. Navzdory kladným ohlasům se se nám po covidu nepodařilo znovu otevřít. Třetí hra Metro se nachází v areálu DEPO2015, kde jsem se podílel čistě na výtvarném zpracování a designu interiérů.

chernobyl

depo2015

kování

Interaktivní objekt pro expozici kování, 2021

návrh a design

výroba instalace

Pro stálou expozici zámečnictví Národního technického muzea v Plasích jsem navrhnul a vytvořil objekt, který názorně ukazuje různé druhy zámků. Místo standartní panelové desky, kterou u mě poptali z NTM, jsem zvolil zábavnou formu strašidelného hradu a zámku, kde návštěvníci skrze otevírání a testování zámků objevují strašidla.

národní

technické muzeum

statika

Interaktivní expozice pro děti, 2019

ilustrace

design

scénář a dramaturgie

Expozice Statiky v Národním technickém muzeum v Plasích je dle hodnocení návštěvníků i dle názoru vedení muzea jednou z nejlepších, které v Centru stavitelství a v NTM vůbec můžete navštívit. Oproti jejich jiným expozicím je totiž velmi hravá. V tomto projektu jsem pracoval nejen na výtvarné stránce jako ilustrátor, ale i na konceptu celé expozice. Díky tomu jsem měl šanci ovlivnit formu textů, design a grafické zpracování výstavy a dokonce navrhnout některé interaktivní modely, které do expozice původně zamýšlené nebyly.

národní

technické muzeum

slavnosti svobody

Studio pro streamovaný komponovaný pořad, 2020 a 2021

scénografie

lightdesign

Během covidu nemohly proběhnout plzeňské Slavnosti svobody tradičním způsobem. A tak město Plzeň ve spolupráci se Studiem zamlklých mužů vytvořilo několika denní komponovaný pořad vysílaný ve 3 jazycích. Pro oba ročníky jsem navrhoval scény pro různé části vysílání plné rekvizit historických i na míru vyrobených. Také jsem se podílel na dramaturgii dobových hraných scének v roce 2021.

město plzeň

studio zamlklých mužů

FUN HOME

Výroba scény pro muzikál DJKT, 2022

projektování scény

výroba rekvizit, objektů

grafické zpracování

Spolupracoval jsem s dílnami DJKT na výrobě scény pro muzikál Fun Home. Na základě skicy jsem zhotovil technickou dokumentaci, grafické zpracování a model scény. Následně jsem dohlížel na realizaci scény v divadelních dílnách a následně s vybraným týmem vyrobil veškeré objekty a rekvizity ve své dílně.

djkt

VARY ZÁŘÍ

Scéna a light design pro festival světla, 2021

návrh a design

výroba konstrukce

light design

Produkci festivalu světla Vary Září se povedlo na dva dny zpřístupnit zavřený objekt Poštovního dvora v Karlových Varech, aby zde proběhla světelná performance umělecké skupiny Echt Street Puppets. Celá budova a dvůr potřebovali ale trochu pomoc, navrhnul jsem tedy koncept scény tak, aby ladil se samotnými postavami, které se po prostoru pohybovali. Vyrobil jsem velkou konstrukci na uchycení projekčních pláten a připravil dramaturgický světelný design. Festival měl návštěvnost kolem 30.000 osob.

vary září

STREAMOVACÍ STUDIA

Výběr ze zakázek pro živé přenosy, 2020-2022

scénografie

light design

Výroba REKVIZIT

V covidu jsem se podílel na tvorbě několika scén pro stálá streamovací studia a živá vysílání. Kromě velkých Slavností svobody (viz výše) jsem spolupracoval na tvorbě stálé, ale variabilní scény, pro studio Streampoint společnosti Studio zamlklých mužů. Dále jsem navrhnul a zrealizoval scény pro slavnostní předávání cen pro zdravotníky Plzeňského kraje a pro vánoční pořad města Plzně. V komerčním sektoru jsem pro Hannah vytvořil přehlídkové molo pro online prezentaci nové kolekce a pro firmu Certec streamovací studio pro firemní prezentace.

hannah

plzeňský kraj

město plzeň

studio zamlklých mužů

diamorph certec

CO.CON

CEO a dramaturg pop-kulturního festivalu, 2019-2024

dramaturgie

management

scénografie

Pop-kulturní festival CO.CON v Plzni, který jsem založil v roce 2019, je inspirován světovými comic-cony. Dramaturgie festivalu je poskládaná kolem počítačových her, cosplayů, komiksů i deskových her s cílem prezentovat velké trendy i studentské a lokální projekty. V úzké spolupráci s kreativním centrem DEPO2015 jsme oproti prvnímu ročníku festival v roce 2023 zdvojnásobili. Návštěvníky snažíme zaujmout nejen hrou, ale mladým se snažíme ukázat, jakým směrem se mohou ubírat, pokud se chtějí věnovat některému z uměleckých oborů. Oproti některým conům si dáváme záležet na vizuálním přeshu akce. Vtahujeme do hry nejen práci se světlem a projekcí, ale také můžete narazit na umělecké sochy, designerské kostýmy a další art po celém areálu.

vlastní projekt

DEPO2015

wheel tug

Tvorba e-learningového programu pro PILOTY, 2018

2D a 3D animace

modeling

scénář aplikace

Práce pro firmu Wheel Tug spočívala ve vytvoření e-learningového programu pro piloty. Dle technických výkresů letadel jsem vytvářel 2D a 3D modely a animace. Součástí výukového programu byly jak celé scény, tak i detaily součástek letadel, které představovaly novou technologii a její použití. Dále jsem se podílel na tvorbě scénáře aplikace. V tomto projektu jsem měl na starost i vedení kreativního týmu, který se na tvorbě aplikace podílel.

wheel tug

AMAX

Tvorba 3D animace, 2017

režie

3D modelování

animace

Pro ateliér průmyslového designu FDU LS Sutnarky jsem rozpohyboval studentský 3D model autonomního auta do 3D animace, která byla prezentována na designerské přehlídce Prague Design Week. Na krátkém videu se podílelo několik ateliérů, natáčeli jsme se živými herci před green screenem a následné záběry jsme vložili do mnou vymodelovaného 3D prostředí.